Kouzelník Miloš Malý
Kouzla
Karty
Zábava
Iluze
Tajemno
Poučení
Kouzla s kartami


Zprovozněny NOVÉ STRÁNKY na adrese www.milosmaly.cz
Vítejte na stránkách kouzelníka Miloše Malého!

Jak již z nadpisu stránek vyplývá, specializuji se na karetní magii, která skýtá téměř neomezené možnosti jak co do počtu kouzel a jejich variací, tak do způsobů předvedení, kdy se dá kouzlit prakticky kdekoliv i v naprosté blízkosti s diváky ze všech stran. Diváci jsou do kouzel často a aktivně zapojeni. Variabilita karetní magie umožňuje improvizaci a přizpůsobení každého vystoupení "náladě" a vkusu diváků k jejich pobavení i zaujetí.


Ať už pořádáte firemní akci pro klienty, raut, ples, soukromou oslavu narozenin, svatbu nebo chcete udělat radost Vašim dětem, možná že pravým zpestřením Vaší akce bude právě kouzelnické vystoupení.

Karetní kouzla mohou být zpestřena i o kouzla s provazy, tzv. "Ninja kruhy", míčky, pohádky pro děti, atp. Děti si z vystoupení mohou odnést vlastní kouzelnickou hůlku a zvířátko, meč nebo květinu vymodelovanou z balónku.


"V dětství má člověk spoustu iluzí, nadějí a víry, které postupem času a s věkem často ztrácí. Rád bych v sobě a v jiných alespoň částečně některé iluze, naděje a víru uchoval, neboť je to ta největší hybná síla a inspirace, kterou mám ..."

Kouzla s kartami

Karty

Když jsem se v květnu 2004 účastnil vydařeného magického festivalu v Jaroměři (Magic Festival of Europe), pořádaného Magickou lóží M.S.Patrčky, čekalo mne hned jedno velké překvapení. Festivalu se účastnil i můj současný "vzor", mistr světa v karetní magii, pan Lennart Green ze Švédska a na jednom z představení, kdy nevystupoval, seděl v jevišti vedle mě. Když jsem trochu nejistě vytáhl z kapsy karty a začal si s nimi opakovat pár triků, pak v okamžiku, kdy si toho pan Green všiml, obrátil se na mě a nechal si předvést, co umím. Přiznám se, že se mi tehdy třásly ruce, avšak on se choval velmi přívětivě a hned mi dal pár tipů, jak jednotlivé triky vylepšit a naučil mě i něco nového. Od počátku se zaměřuji převážně na karetní triky a stejně jako pan Green již spoustu let - u nich chci i zůstat. Narozdíl od spousty ostatních kouzelnických rekvizit totiž obyčejný balíček karet v sobě skrývá bezednou studnu možností, kouzel a jejich variací. Někteří lidé si pod kartami představí jen "karban" a "gamblery", ovšem v rukách kouzelníka opět nejde o nic jiného, než o pobavení udivených diváků, tedy o "neškodnou magii a poctivá kouzla", i když i od gamblerů se mnohé triky s kartami kouzelníci naučili. Kouzelník Vás však nikdy "neobere". Karty je také možné nosit kdykoliv s sebou a tak s nimi při každé příležitosti alespoň krátce vystoupit nebo trénovat i na cestách a kdekoliv, kde je to jen trochu možné.

Jak už jsem se v počátku zmínil, mým vzorem byl a je pan Lennart Green, jehož umění se snažím zkombinovat i s triky jiných známých kouzelníků, kteří kouzlí převážně s kartami, jako Daryl, Michael Ammar atp.

Pro představu uvedu něco z toho, co lze (a mohu) předvést s kartami a co nespadá do škatulky "vyberte si, já ji najdu":

- karta viditelně podepsaná divákem se opakovaně zasune doprostřed balíčku, aby pak vždy "skočila" navrch bez viditelného hmatu provedeného kouzelníkem (s diváky ze všech stran a z naprosté blízkosti) - tzv. "ambicious card"

- zamíchaný klasický (neupravený) balíček karet sám divák rozdělí náhodně na dvě hromádky (tak, že nejsou vidět hodnoty karet), přičemž bez nějakého ovlivňování kouzelníkem jsou karty po otočení rozdělené na červené (srdce a káry) a černé (piky a kříže). Pomocí efektního míchání pak ještě kouzelník karty rozdělí podle jednotlivých barev (srdce, piky, káry a kříže), bez toho, že by karty obracel.

- kouzelník ukáže 4 karty, se kterými pracuje po celé následující kouzlo - jde o 2 černé krále a 2 černé dámy. V rámci následujícího "příběhu" pak kouzelník neustále ukazuje pouze tyto 4 karty s tím, že postupně všechny 4 karty změní na červené, aby ve výsledku měl v ruce 2 černé a 2 červené, které nechá divákům prohlédnout (vše s vyhrnutými rukávy ;))

- cestování karet (například es) na místa jiných karet, která jsou viditelně na stole pod dohledem diváků (je mnoho způsobů)

- divák si vybere kartu, zasune ji zpět kamkoliv do balíčku, který kouzelník zamíchá a sice i tím způsobem, že obrátí polovinu balíčků a promíchá ji s druhou polovinou tak, že může naprosto zjevně ukázat, že karty jsou náhodně promíchané - některé obrázky nahoru, některé obrázky dolů. Stačí pouhé "lusknutí" prsty, aby se karty, kterých se již kouzelník nedotýká, srovnaly všechny rubem vzhůru, až na jednu jedinou - divákovu kartu, která zůstane uprostřed balíčku otočená.

- představte si, že divákem zamíchaný (klasický, neupravený, samozřejmě) balíček karet kouzelník ještě párkrát promíchá bez toho, že by se na karty přímo díval, přitom divák určí, pro kolik fiktivních hráčů má rozdat karty na hru "oko" a který z nich má vyhrát. Karty se ještě sejmou v místě, které určí sám divák, načež po rozdání zvrchu balíčku jsou na určeném místě dvě esa - event. obdoba tohoto triku se čtyřmi esy pro hru "poker"

... a tak dále a tak dále - karetních kouzel a jejich variací je nepřeberné množství.

Kontakt:

e-mail: kouzla.karty@email.cz

tel.: +420 777 137 530

Facebook: Miloš Malý

Jmenuji se Miloš a je mi 33 let. Kouzla a magické triky jsem obdivoval a okrajově se pokoušel proniknout do jejich tajů již od dětství. Před několika lety jsem se ke své dávné zálibě vrátil a nyní se kouzlům věnuji "naplno". Mým hlavním motivem je radost z kouzlení a pokud mi to jen trochu půjde, budu se kouzlům věnovat i nadále.

Už když jsem se jako dítě dostal ke své první kouzelnické knížce od pana Miroslava Švadlenky, pochopil jsem, že mi nestačí vědět, jaká je za každým kouzlem “finta”, ale že mnohem více uspokojení mi dává tato kouzla ovládnout a předvádět je udiveným lidem z mého okolí. Tehdy jsem si ještě neuvědomoval, že kouzelnictví je více než cokoliv jiného uměním, že jeho ovládnutí vyžaduje spoustu hodin poctivého tréninku a tvůrčího důvtipu každého z nás a všech, kteří kouzlům věnovali svůj čas a byli a jsou ochotni se o svá tajemství podělit.

Pro mě je kouzlení záliba, ve které mohu neustále objevovat nové a nové věci, sám si je upravovat podle své libosti, ale zejména svého přesvědčení, že to a to vylepší efekt kouzla. Mohu sám sebe neustále překonávat, jiné překvapovat a snad i to nejkrásnější – okouzlovat je a třeba v některých vzbudit alespoň trochu naděje, iluzí a víry ve sny a zázraky. Když jsem se definitivně oddal tomuto koníčku a začal se mu věnovat “naplno”, splnil jsem si tak svůj dávný sen.

Dne 2. července 2005 jsem se stal členem klubu - Magické lóže Michala Siloráda Patrčky.


V současné době se věnuji i zaučování a pomoci začínajícím kouzelníkům.

Michal Silorad Patrčka

(čerpáno z knihy pana Jaroslava Zacha - Mistři české magie)

- narozen 21.7.1787 v Solnici, zemřel 25.4.1838 v Jaroměři

- první principál kouzelného divadla, uznávaný český obrozenecký literát, spisovatel a básník, vynálezce, mnemonik (mnemonika, mnemotechnika = umění rychlého zapamatování mnoha údajů) a kočovný komediant

- zmiňuje se o něm mimo jiné A. Jirásek v knize F.L.Věk

- v roce 1997 byl prohlášen "patronem českých kouzelníků"

- 8. dubna 1990 byla v Jaroměři v rámci Českého magického svazu založena "Magická lóže Michala Silorada Patrčky", která se hlásí k jeho odkazu a přebírá i odpovědnost, aby udržovala v povědomí široké veřejnosti jeho památku


Pokud jste z Východních Čech, ale i odjinud - o akcích pořádaných Magickou lóží M.S.Patrčky se můžete dočíst zde.

Ocenění:

Zvláštní cena GRAND PRIX MIKROMAGIE na 16. ročníku mezinárodní soutěže v moderní magii Ještědský Krystal 11.5. - 13.5.2007 v Liberci

1. místo v mikromagii na 15. ročníku mezinárodní soutěže v moderní magii Ještědský krystal 12.5. - 13.5.2006 v Liberci

1. místo v kategorii mikromagie na Velké ceně Divadla kouzel 2007 (v Divadle Pavla Kožíška v Líbeznicích)

1. místo na soutěži Skleněný Magik v Železném Brodě - o mikromagickou skleněnou perlu 12. - 14.10.2006

2. místo na soutěži Skleněný magik v Železném Brodě - o mikromagickou skleněnou perlu 8.-10.5.2008

3. místo na V. Mistrovství České republiky v moderní magii v Železném Brodě v kategorii mikromagie 8.-11.5.2008

2. místo na soutěži Skleněný magik v Železném Brodě - o mikromagickou skleněnou perlu 13. - 15.10.2005

Repertoár


Karetní kouzla dle libosti

- kartomagie pro menší počet diváků - do programu jsou aktivně zapojeni i diváci s tím, že některá kouzla se odehrávají přímo v jejich rukách; ucelené vystoupení u jednoho stolu, nebo součást volné zábavy (např. na rodinných oslavách, firemních akcích, v restauraci, na plese a pod.), kdy kouzelník přechází stůl od stolu a podle zájmu předvádí kouzla divákům přímo před jejich očima.


Mé kartomagické vystoupení může obsahovat například následující sestavy:

"Kontrola nad kartami"

- desetiminutová sestava, ve které se přesvědčíte, jakou může mít kouzelník kontrolu nad zamíchaným, neupraveným balíčkem karet - a to i poslepu se zavázanýma očima.

"Páry na plese"

- představte si, že jednotlivé karty v balíčku představují dámy a pány na jednom plese. A stejně jako oni tančí, seznamují se i rozcházejí ... Sedmiminutová sestava "proměn", rovněž s neupraveným a divákem zamíchaným balíčkem karet, která je navíc celá provázena ve verších.

Karetní "skořápky"

- kouzelník si s Vámi zahraje variaci na klasické skořápky. Ne proto, aby Vás podvedl, ale pouze Vás přesvědčil a poučil o tom, že tuto hru nemáte o peníze nikdy hrát. Uvidíte skutečné finty podvodných skořápkářů, i věci, které Vám skořápkář nikdy neukáže.


(Pro další příklady kouzel s kartami, viz. "Karty".)


Ostatní mikromagie a další kouzla

- např. tzv. "sponge" míčky, kouzla s provazy, tzv. "Ninja kruhy", mnemotechnika (zázračná paměť), baloon magic (modelování předmětů a zvířátek z balónků), atp.

 
Miloš Malý, 23.4.2009